Informatie voor de media

Het Dutch North Sea Emergency Medicine Conference is een jaarlijks terugkerende wetenschappelijke bijeenkomst, gewijd aan de Spoedeisende Geneeskunde. Het wordt georganiseerd door de Congrescommissie van de NVSHA in opdracht van het bestuur van de NVSHA. Het evenement vindt doorgaans plaats in de eerste week van juni, van woensdag t/m vrijdag, in Hotel Zuiderduin te Egmond aan zee.

Indien u als vertegenwoordiger van de media* bij een onderdeel van het congres aanwezig wilt zijn, dient u hiertoe vooraf (voor het congres) een verzoek in te dienen. Toestemming wordt verleend indien, behalve de NVSHA, ook de voorzitter van de betreffende sessie en de sprekers geen bezwaar hebben. Uw aanwezigheid wordt vooraf door de voorzitter van de sessie aan de overige aanwezigen bekend gemaakt. Verder dient vooraf duidelijk te zijn in welk medium eventuele publicaties zullen verschijnen. U kunt uw verzoek indienen bij de NVSHA door een email te sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

*de spelregels voor de media gelden voor alle personen en instanties die (onderdelen van) het congres willen bezoeken met als oogmerk over (onderdelen van) het congres en/of congresdeelnemers / sprekers te publiceren, direct en indirect, in welke vorm dan ook.

We look forward to welcoming you!Logo NVSHA Transparant